Choď na obsah Choď na menu
 


Močenok

 

MOČENOK, Dekanát Močenok, Nitrianska diecéza, INÉ NÁZVY: Machouek – 1337, Mučeníky (do r. 1951), Sládečkovce (od r. 1951 - aj k r. 1990), ADRESA: RKFÚ, 951 31 Močenok, mocenok@fara.sk, www.fara.sk/mocenok, KŇAZI: správca farnosti Černák Jozef, Mgr. (od r. 2001 - aj k r. 2009), kaplán Štefanik Peter (Štefaník Peter, od r. 2008 - aj k r. 2009), PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: 1332 - 1337 – Ján, 1673 – 1675 - Bertalan Ján, 1677 – 1687 - Serédi Matúš, 1687 – 1689 - Čongrádi František, 1689 – 1701 - Urbanovič Štefan, 1701 – 1705 - Hajnovič František, (1705) – (1706) - Barši Štefan, 1706 – 1711 - Detrich Adam Jozef, 1711 – 1717 – Sent - Miháli František, 1717 – 1746 - Kmoško Ján, 1746 – 1758 - Lackovič Juraj, 1758 – 1766 - Bezrovič Jozef Ladislav, 1766 – 1774, 1774 – 1783 - Lehocký František, 1783 – 1789 - Benčát Pavol, 1789 – 1791 - Alagovič Alexander, 1791 – 1821 - Haško Štefan, 1. 3. 1821 - 30. 3. 1844 - Hubáček František, 6. 5. 1844 - 23. 10. 1849 - Illing František, 27. 5. 1850 - 1. 9. 1868 - Ščasný Jozef, 19. 9. 1868 - 16. 5. 1877 - Tzukan Jozef, 17. 5. 1877 - 18. 8. 1896 - Bobok Jozef, 18. 8. 1896 - 30. 9. 1897 - Bobok Jozef ml., 1. 7. 1898 - 10. 10. 1908 - Bartošík Anton, ThDr., 10. 10. 1908 - 2. 9. 1946 - Ludvigh Július, 1. 5. 1947 - 1960 - Burlas Matej, 1960 - dočasný správca farnosti Slovák Tibor, ThDr., kanonik, 1960 - 1973 - Brath Jozef, 1. 10. 1973 - 23. 1. 1990 - Dubravický Alojz, SVD, január - február 1990 - Licsko Valent, marec - september 1990 - Dolinský Juraj, Doc. PhDr. ThLic., PhD., SJ, 1. 10. 1990 - 30. 6. 1992 - Kruták Pavol, SVD, 1992 - 1994 - Dušička Peter, SVD, 1994 - 1996 - Dikoš Peter, ICDr., PhD., SVD, 1996 - 1997 - Baláž Michal, Mons., ThDr., PhD., 1997 - 2001 - Staník Alexander, Mgr., http://www.fara.sk/mocenok/spravcoviafarnosti.php, kapláni: Kontz Ján, Pongrác Ján, Kubica Štefan, Vágner Jozef, Zajmus Romuald, 1904 - Filkorn Eugen, 1934 – 1936 - Pásztor Ján, 1941 - Kúsek Štefan, 1942 – 1943 - Štiavnický Viliam, 1943- 1945 - Vrablec Jozef, 1949 – 1951 - Dúpkala Adam 1951 - Rašovec Viktor, 1952 - Žatko Jozef, 1954 - Patka Andrej, 1956 – 1960 - Slovák Tibor, 1957 – 1958 - Grác Štefan, 1958 – 1961 - Michalka Michal, 1962 – 1967 - Valent Vojtech, 1967 - Mikunda Celestín, 1973 – 1978 - Kondé Pavol, 1978 – 1983 - Karnett Klaudius Milan, 1983 – 1984 - Dolinský Juraj, 1984 – 1985 - Fronc Gašpar, 1985 - Koniar František, 1985 – 1986 - Jankeje Ľudovít SVD, MUDr., 1988, po prestávke opäť: január – február 1989 - Licsko Valent, 1990 - Kavec Pavol, CM, 1990 – 1992 - Dušička Peter, SVD, 1992 - Berec Jozef, SVD, 1993 – 1994 - Soczek Juraj, SVD, 1994 - Gič Ján, SVD, 1994 – 1996 - Kollár Miroslav, SVD, 1996 – 1997 - Maretta Pavol, 1997 – 2001 - Umba Edmund, dimbie@zvjs.sk, 2001 – 2002 - Vojtek Marian, 2002 – 2003 - Michút Ján, 2003 – 2005 - Neviďanský Henrich, Mgr., október 2005 - február 2006 - Stranianek Peter, CM, 2005 – 2006 - Rácz Štefan, internovaní v 50. rokoch: 1950 – Žatko Jozef, 1950 – (1952) - Plško Andrej, 1950 – 1952 – Feranec Jozef, http://www.fara.sk/mocenok/kaplani.php, RODÁCI: Kontz Ján (narodený v r, 1787), Balážovič Odorik Štefan (10. 12. 1810), Majer Štefan (15. 8. 1813), Čerňanský Štefan (narodený 26. 12. 1814), Heill Karol Boromejský (22. 9. 1824), Tóth Koloman (1864), Horváth Július (18. 12. 1878), Szőllősy Štefan (2. 2. 1883), Úradník Michal (25. 9. 1898), Bleho Ernest (27. 9. 1915), Packa Vojtech (4. 2. 1921), Jónás Dezider (1. 11. 1925), Sysel Štefan (16. 2. 1927), Rábek František (17. 2. 1949), Hanko Igor (13. 5. 1971), HROBY KŇAZOV: Lehocký František (zomrel v r. 1783 ako 35 ročný v Močenku, jeho hrob sa našiel pri prestavbe farského kostola v roku 1926), Kluch Jozef, biskup (zomrel 31. 12. 1826 v Močenku, pochovaný je v krypte katedrálneho kostola v Nitre, srdce je uložené v krypte Kaplnky sv. kríža v obci Močenok), Vurum Jozef, Prof., JUDr., ThDr., biskup (zomrel 2. 5. 1838), Syseľ Štefan, CM (zomrel 7. 11. 1998), Packa Vojtech, Doc., ThDr., Mons., (30. 1. 2002), OBYVATELSTVO: SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Klimenta, Kostol sv. Kríža, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Misijný dom SVD (od r. 1923 prvý na Slovensku), FILIÁLKA: Horná Kráľová, OSADA: Gorazdov, DEKANÁT MOČENOK: Dištriktuálny dekan Brisuda Peter, PhDr., dištriktuálny sekretár Bukovan Štefan, farnosti (v zátvorke ich filiáky): BRANČ (Veľká Ves), CABAJ – ČÁPOR (Cabaj, Pereš), IVANKA PRI NITRE, JAROK, KOLÍŇANY (Štitáre), Močenok (Horná Kráľová), Mojmírovce (Štefanovičová, Veľká Dolina), Pohranice (Dolné Obdokovce, Hosťová, Jáger), Svätoplukovo, Veľký Kýr, Žirany, Z HISTÓRIE: Ladislav Belás: História dekanátu, Hanko Igor: História farnosti Močenok, diplomová práca, Nitra 1996


Gorazdov, osada farnosti Močenok, Kaplnka sv. Gorazda


Horná Kráľová, filiálka farnosti Močenok, Dekanát Močenok, Nitrianska diecéza, OBYVATEĽSTVO: 1 933, 1 925 rím. kat., Kostol narodenia Panny Márie

Zoznam farností v Nitre a okolí

Celoslovenský zoznam farnosti


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.