Choď na obsah Choď na menu
 


Nitra - Biskupstvo

 

NITRA - BISKUPSTVO, INÉ NÁZVY: Nitra - Hrad, ADRESA: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, Poštový priečinok 46 A, 950 50 NITRA - Hrad, sídelní biskupi: Thurzo Zikmund (4. 8. 1503 - 15. 11. 1504 (kedy sa stal biskupom Transylvánie), Szuhay Štefan, (1607 - 9. 6. 1608), Telegdy Ján (marec 1619 - 1624 (kedy sa stal menovaný kaločským biskupom), Gubasóczy Ján ( 1679 - 1685 (kedy sa stal kaločským arcibiskupom), Gustíni - Zubrohlavský Ján (13. 5. 1762 - pomocný biskup, 1. 1. 1764 – 31. 1. 1777 – nitriansky biskup), Kluch Jozef (11. 7. 1808 - 31. 12. 1826 – kedy zomrel), Vurum Jozef (17. 9. 1827 – 2. 5. 1838 - kedy zomrel), Palugyay Imrich ( 1838 – 27. 7. 1858 – kedy zomrel), Bende Imrich (19. 1. 1893 - 26. 3. 1911), Batthyány Viliam (2. 1. 1902 – svätiaci biskup, 1905 – pomocný biskup, 18. 3. 1911 – 16. 12. 1920 (kedy rezignoval) – sídelný biskup), Kmeťko Karol (13. 11. 1920 – 11. 5. 1944, 11. 5. 1944 - 22. 12. 1948 – kedy zomrel – titulárny arcibiskup), Nécsey Eduard (12. 3. 1943 – svätiaci biskup, 1949 – 19. 6. 1968 (kedy zomrel) – apoštolský administrátor, Pásztor Ján (19. 2. 1973 – 8. 8. 1988 – kedy zomrel), Korec Ján Chryzostom, S.J. (6. 2. 1990 – 9. 6. 2005 – rezignoval pre vek), Judák Viliam (od 9. 6. 2005), pomocní biskupi: Gubasóczy Ján (1679 - 1685), Škrábik Andrej (12. 8. 1939 – 14. 6. 1941 – svätiaci biskup, 14. 6. 1941 – pomocný biskup banskobystrický), Rábek František (13. 7. 1991 – 20. 1. 2003- svätiaci biskup, 2003 – ordinár OS a OZ SR), Štefan Szuhay † (Bishop: 1607 to 9 Jun 1608), Ján Telegdy † (Bishop: Mar 1619 to 1624), Zsigmond Thurzo † (Bishop: 4 Aug 1503 to 15 Nov 1504), Pavol Vagyon † (Priest: 5 Apr 1831 to 1868), József Vurum † (Bishop: 17 Sep 1827 to 2 May 1838), Hábel František Xavér, nitriansky prepošt, titulárny biskup dulmenský, narodený v r. 1760, zomrel 13. 10. 1846, Adamec Jozef Viktor (kňaz od 3. 7. 1960 do 12. 3. 1987, konsekrovaný 20. 5. 1987, 17. 3. 1987 - biskup diecézy Altoona - Johnstown), Chovanec Marián, Mons., odb. as., ThDr., PhD. (ordinovaný 17. 6. 1989; konsekrovaný ako pomocný biskup 22. 7. 1999, 20. 11. 2012 – menovaný banskobystrickým sídelným biskupom), kňazi - úradníci: 1796 - 1825 - notár Biskupského úradu Pravotický Eliáš, k r. 1993 – Daško Jozef, riaditeľ BÚ, k r. 1993 – apoštolský protonotár Patka Andrej, Mons., k r. 1993 – tajomník a ceremonár Tibenský Peter, SJ, k r. 1993 - Chovanec Marián, ThLic., 1996 - (1988) – ceremonár Argaláš Dušan, 1999 – (2001) – ceremonár Brisuda Peter, HROBY KŇAZOV: Viď Farnosť Nitra – Horné mesto, pod ktorú spadá aj bazilika na hrade a krypta pod ňou, SVÄTÉ OMŠE - Katedrálny chrám - bazilika sv.Emeráma (hrad) - nedeľa: 7:00, 9:00, pondelok - sobota: 7:30, Z HISTÓRIE: V r. 527 patrila Nitra pod lauretské biskupstvo, v 6. stor. údajne prišli do Nitry mnísi z gréckej Nyitrie, ktorí tu založili kostolík (František Houra: Nitra), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Diecézny katechetický úrad, Pribinovo nám. 3, 949 01 Nitra, tel.: 0903/ 262 797, daniela.balaz@gmail.com, riaditeľ Michalíček Martin, ThLic., zástupca Nagy Ondrej, Mgr., Bukovan Štefan, Mgr., ĎAĽŠIE INFO: Holka Jozef: Katedrála svätého Emeráma v Nitre, diplomová práca, Nitra 1996, Kiko Ivan Katedrálny chrám svätého Emeráma v Nitre Judák Bratislava 1997

Zoznam farností v Nitre a okolí

Celoslovenský zoznam farnosti

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.