Choď na obsah Choď na menu
 


Nitra-Dolné mesto

 

NITRA - DOLNÉ MESTO, Dekanát Nitra, Nitrianska diecéza, INÉ NÁZVY (v tomto schematizme“hlavná“ mestská farnosť, nástupnícka farnosť aj po prvej, jedinej farnosti, zastupujúca aj súčasné mesto Nitra) – Nitra – Dolné mesto: Infer[ior] Nitria - 1773, Alsó – Nitra - 1773, Unter – Neütra - 1773, Dolna Nittra - 1773, Alvárosnyitra - 1873 – 1877, mesto: Neutra - 1786, Nitria - 1786, Nytra - 1786, Nitria - 1808, Nyitra - 1808, 1863, 1882 – 1913, Neutra - 1808, Nitra - 1808, 1920 – , ADRESA: RKFÚ Nitra – Dolné mesto, Farská 18, 950 50 Nitra, tel.: 037/ 652 20 08, 037/ 087 65 03, http://nitra.dekanat.sk/index.php/farnosti/48-dolne-mesto, fara ako stavebná pamiatka: http://www.nitra.sk/?id_menu=3856&firmy_slovenska_flag=0, viď tiež nižšie pri sv. omšiach a pri kostole sv. Ladislava web adresu kostola, KŇAZI: farár Daško Jozef, Mons., ICLic., kaplán Vnuk Jaroslav, Mgr., v kolégiu piaristov: Gendiar Juraj, SchP (k r. 2002), PREDCHODCOVIA - farári: 1781 – farár Bartakovič Jozef Benedikt, k 12. 10. 1891 - Nécsey Andrej, k r. 1993 - Kyselica Jozef, SJ, k 1. 11. 1996 - Lieskovský Kamil, kapláni: 1936 – (1940) – Családy Andrej, ThDr., k 13. 6. 1942 - Beňuška Pavol, ThDr., 1982 – (1983) - Stanček Ľubomír, CM, k r. 1993 - Valašík Marián, SJ, Buček Ľudovít, SJ, ostatní: medzi r. 1776 - 1794 - Alber Ján Nepomuk, SchP, profesor na gymnáziu a prednášajúci rehoľným bohoslovcom východné jazyky a cirkevné dejiny, 25. 9. 1832 – maturita na gymnáziu Polák Eduard Jozef, 1838 – štúdium Polák Eduard Jozef, 1845 – Polák Ján Jozef, OschP, 1892 – (1897) - Polák Ján Jozef, OschP, k r. 1993 - správca kostola piaristov Čelovský Jozef, SchP, Mgr., k r. 1947 - Murín Ivan, profesor teológie, k 1. 11. 1996 - Mišura Dalibor, RODÁCI: Huszóczy Štefan (narodený 15. 8. 1816), Procháska Otakar (10. 10. 1858), Brogyányi Andrej (narodený 20. 9. 1873), Travenec Boris (31. 3. 1921), HROBY KŇAZOV: Häring Jozef, CM (zomrel 12. 2. 1955), OBYVATEĽSTVO: k r. 1993 (vrátane farnosti Kalvária, k r. 2000 vyčlenenej): 46 000, 27 000 rím. kat., 448 krstov, 130 sobášov, 275 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - Kostol navštívenia Panny Márie (v kláštore sestier Vincentiek, http://www.nitra.sk/?id_menu=3855&firmy_slovenska_flag=0 ), Farská ul., kláštor - nedeľa: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 (detská), 16:15, pondelok - sobota: 6:00, 7:00, 16:15, Kostol sv. Ladislava - piaristi ( www.piaristi.sk/nitra/kostol.php, http://www.nitra.sk/?id_menu=3852&firmy_slovenska_flag=0 ) - nedeľa: 7:00, 8:30, 10:00, 11:15 (detská), 18:00, pondelok - piatok: 7:00, 12:15 (len počas školského vyučovania), 18:00 (v utorok vysokoškolská), sobota: 7:00, 18:00, Kostol sv. Michala archanjela, http://www.nitra.sk/?id_menu=3857&firmy_slovenska_flag=0, Kaplnka Vzkriesenia na cintoríne, farský kostol - Kostol sv. Jakuba stál na miestach vedľa bývalého mestského domu pri Mariánskom súsoší, zbúraný v r. 1786, veža po r. 1880, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: eRKo, oblastné centrum Nitra - http://www.erkonitra.szm.sk, Kolégium piaristov, Piaristická 8, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 772 72 51, e-mail: kamsp@pobox.sk, www.piaristi.sk/nitra, Gendiar Juraj, SchP, Kláštor sestier vincentiek, Farská ul., 949 01 Nitra, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, tel.: 037/ 652 66 21, FILIÁLKY: Čermáň, Kynek, Mlynárce, MESTSKÉ ČASTI: Čermáň (filiálka farnosti Nitra – Dolné mesto), Diely, Dolné Krškany (samostatná farnosť), Dražovce (samostatná farnosť), Horné Krškany (filiálka farnosti Dolné Krškany), Chrenová (samostatná farnosť), Janíkovce (samostatná farnosť), Klokočina (samostatná farnosť), Kynek (filiálka farnosti Nitra – Dolné mesto), Mlynárce (filiálka farnosti Nitra – Dolné mesto), Párovské Háje (filiálka farnosti Nitra - Klokočina), Staré mesto (Sú v ňom tri farnosti; Horné mesto, Dolné mesto a Kalvária), Zobor (samostatná farnosť), Z HISTÓRIE: Farnosť Nitra - Dolné mesto (ako aj Nitra - Horné mesto) zriadená v r. 1787, predtým farnosť Nitra sa premenovala na farnosť Nitra – Dolné mesto a časť sa odčlenila ako Nitra – Horné mesto, samotné mesto Nitra sa v r. 1873 rozčlenilo na dve mestá Dolné Mesto a Horné Mesto, už v r. 1877 sa Nitra spojila do jedného mesta (K r. 2001 má Nitra 86 726 obyvateľov, z toho: ZSJ Horné mesto len 170 obyvateľov a Dolné mesto 928 obyvateľov), v r. 1882 boli pričlenené Párovce (k r. 2001 sú len ZSJ mestskej časti Staré mesto), časť Lužianky - Kajsa bola filiálkou farnosti Nitra - Dolné mesto až do 1. apríla 1940, v r. 1960 boli pričlenené obce Horné Krškany, Chrenová, Kynek, Mlynárce – tieto štyri obce vytvorili štyri nové mestské časti, v r. 1974 boli pričlenené Dolné Krškany a vytvorená mestská časť Nitra – Krškany – k r. 2001: Nitra – Dolné Krškany, v r. 1974 boli pričlenené aj Nitrianske Hrnčiarovce, v r. 1990 sa však osamostatnili, v r. 1975 boli pričlenené obce Dražovce a Veľké Janíkovce (následne, od r. 1978: mestská časť Nitra - Janíkovce), v r. 1975 – 2002 boli súčasťou mesta Nitra aj Štitáre, ale v r. 2002 sa osamostatnili (oddávna, aj k r. 2012 sú filiálkou farnosti Kolíňany, v r. 1976 – 1992 bola mestskou časťou aj Ivanka pri Nitre (dnes: samostatná obec aj farnosť v dekanáte Močenok), v r. 1976 – 1993 boli mestskou časťou aj Lužianky, ĎAĽŠIE INFO: Ing. Kukla Michal: História farnosti Nitra - Dolné mesto, diplomová práca, Nitra 1997


Párovce (Parucza - 1786, Parowce - 1786, Parúcza - 1808, Párowce - 1808, Párutca – 1873 – 1882), zaniknutá obec, pričlenením k mestu Nitra v r. 1882 (k r. 2001 je len ZSJ mestskej časti Staré mesto),


Čermáň, filiálka farnosti Nitra - Dolné mesto, Dekanát Nitra, Nitrianska diecéza, KŇAZ: k 1. 11. 1996 - výpomoc Janec Štefan, SDB, OBYVATEĽSTVO: 6 000, 4 200 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kaplnka sv. Urbana, nedeľa: 8:00, 10:00, pondelok - piatok: 18:00,


Nitra - Kynek (Könyők - 1873, Könyök - 1877 – 1913, Kinek - 1920, Kynek - 1927 – 1960), filiálka farnosti Nitra - Dolné mesto, Dekanát Nitra, Nitrianska diecéza, zaniknutá obec, pričlenením k mestu Nitra v r. 1960, tvorí jeho mestskú časť, OBYVATEĽSTVO: 430, 340 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol Všetkých Svätých - nedeľa: 9:15, utorok, štvrtok: 18:00, http://www.nitra.sk/?id_menu=3873&firmy_slovenska_flag=0

 

Nitra - Mlynárce (Molnos - 1773, 1808, 1863 – 1913, Molnosch - 1786, Molnoš - 1920 – 1948, Mlynárce - 1948 – 1960), filiálka farnosti Nitra - Dolné mesto, Dekanát Nitra, Nitrianska diecéza, zaniknutá obec, pričlenením k mestu Nitra v r. 1960, stala sa jej mestskou časťou, OBYVATEĽSTVO: 600, 470 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv.Cyrila a Metoda - nedeľa: 8:00, 10:30, pondelok, streda, piatok: 18:00, http://www.nitra.sk/?id_menu=10545&firmy_slovenska_flag=0

Zoznam farností v Nitre a okolí

Celoslovenský zoznam farnosti


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.