Choď na obsah Choď na menu
 


Nitra-Horné mesto

 

NITRA - HORNÉ MESTO, Dekanát Nitra, Nitrianska diecéza, INÉ NÁZVY: Super[ior] Nittria - 1773, Felső – Nitra - 1773, Ober – Neütra - 1773, Horna Nittra - 1773, Felsővárosnyitra - 1873 – 1877 ADRESA: RKFÚ Nitra – Horné mesto, Samova 2, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 651 00 91, murdza@stonline.sk, http://www.farnosti.info/fuhmnitra, http://www.ksnr.sk/fuhmnitra, KŇAZI: farár Virág Marek, JCLic. (od r. 2010), kaplán Cíbik Marcel, ThLic., cibik@zoznam.sk, kaplán Malaga Jacek, SDS, Mgr., malaga@salvatoriani.sk (od r. 2007), vo farnosti Vrablec Jozef, Mons., ThDr. (k 1. 11. 1996), Rašovec Viktor, ThDr., Jajcaj Blažej, kanonik, na odpočinku: Hyrošš Karol, Ivanka Štefan, Mokráš Eduard, Stecker Emil, piaristi: Baláž Imrich, SchP, Čeľovský František, SchP, PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: k r. 1939 - Valko Dominik, OFM, 1970 – (1975) – Šabo Jozef, SVD, Kapusňák František, SF, Mgr., Ing. arch., farár Kupčík Milan, k r. 2003 – Ďungel Bohumír, CM, Ing., 2004 – 14. 12. 2009 (kedy zomrel) - farár Murdza Peter, Ing., kapláni: 1994 - 2004 - Murdza Peter, Ing., pred r. 2008 - kaplán Smolka Ján, Mgr., vo farnosti: k r. 1912 - vo františkánskom kláštore Kubiss Hieroným, Sztopka Benignus, Egyenessy Ábel, HROBY KŇAZOV: Kluch Jozef, biskup (zomrel 31. 12. 1826 v obci Močenok, pochovaný je v krypte katedrálneho kostola, srdce je uložené v krypte Kaplnky sv. kríža v obci Močenok), Žatko Jozef (zomrel 12. 9. 1986, pochovaný je v krypte katedrálneho kostola), Kiška Ladislav ( zomrel 19. 7. 2012, pochovaný je v krypte katedrálneho kostola), SVÄTÉ OMŠE - farský kostol sv.Petra a Pavla (františkánsky kostol), http://www.nitra.sk/?id_menu=3827&firmy_slovenska_flag=0) - nedeľa: 7:00, 8:30, 10:00, 11:15 (maďarské), 8:30, pondelok - sobota: 6:30, 18:30, Bazilika sv. Emeráma, Hrad, Kaplnka Božieho milosrdenstva (charita), Kaplnka sv. Františka Saleského (centrum nepočujúcich – charita), Kaplnka sv. Gorazda (kňazský seminár), Kaplnka sv. Ladislava (teologický inštitút), Kaplnka sv. Augustína a sv. Norberta (Hrad – sestričky), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Kláštor františkánov (k r. 2009 nie je využívaný na pôvodný účel), Kňazský seminár sv. Gorazda, Pribinovo námestie 5, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 651 28 20, prefekt Zvara Pavol (od 1. 9. 2008, príslušný k Žilinskej diecéze), z histórie: Ninis Ján: Dejiny kňazského seminára v Nitre, diplomová práca, Nitra 1996, Teologický inštitút RKCMBF UK Bratislava, Samova 14, 949 01 Nitra, 037/ 772 765 - 785, OZ Centrum pre rodinu – Nitra, Pribinovo nám. č.3, 949 01 Nitra, nitrianskerodiny@gmail.com, Z HISTÓRIE: V r.1663 - 1664 sa neskorší farský kostol premenil na modlitebňu, ktorá niesla meno sultánovej matky Farnosť Nitra - Horné mesto (ako aj Nitra - Dolné mesto) zriadená v r. 1787, ešte v r. 1787 boli odčlenené Dražovce, v r. 1807 – Hrnčiarovce, 1. 7. 1998 sa odčlenila z farnosti filiálka Nitra – Chrenová a stala sa samostatnou farnosťou, 1. 7. 2009 sa z filiálky Zobor stala najskôr farská administratúra, následne, 6. 6. 2011 sa Nitra - Zobor stal farnosťou, k farnosti patrili aj Malé Janíkovce a majere Selenec a Mikov dvor, ĎAĽŠIE INFO: Ninis Ján: Dejiny kňazského seminára v Nitre, diplomová práca, Nitra 1996, Ing.arch. Dubravická Vilma: História farnosti Nitra - Horné mesto, diplomová práca, Nitra 1997, Porubský Štefan: Náboženské pomery v Nitre pred ustanovením farnosti Nitra-Dolné mesto a Nitra - Horné mesto v roku 1787, diplomová práca, Nitra 1999

Zoznam farností v Nitre a okolí

Celoslovenský zoznam farnosti

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.